Търговище

„Юлимес” ООД

гр. Търговище, ул. „Бенковски” №1

0897/938555