Въпроси

Климатичната система не работи
Слабо охлаждане или отопление
Вентилаторът спира или скоростта му не може да се контролира
Чува се леко пукане от климатика
Чува се звук от течаща вода
Дистанционното не функционира
Недостатъчно охлаждане/отопление
Излиза лека мъгла по време на работа

 


Климатичната система не работи
Проверете дали захранващия кабел не е изключен.
2.Проверете дали предпазителя не е изгорял.
3.Проверете батериите на дистанционното управление дали не са изтощени
4.Проверете настройките за времето за включване на таймера.
5.Проверете за работа на други излъчватели в близост до климатика.

 

 


Слабо охлаждане или отопление
1.Проврете дали входящия и изходящия въздушен поток не са блокирани.
2.Проверете дали филтъра не е замърсен.
3.Има прекалено много хора в стаята.
4.Проверете дали прозорците и вратите са затворени.
5.Проверете скоростта на вентилатора или зададената температура е неподходяща.

 

 


Вентилаторът спира или скоростта му не може да се контролира
1.Когато климатикът е в нощен режим, компресорът спира да работи за повече от 30 секунди, при което вентилаторът също спира (Изключение прави режим „Изсушаване”).
2.Когато климатикът е в режим „Изсушаване”, скоростта на вентилаторът не може да се контролира непрекъснато.
3.Когато климатикът е в режим „Охлаждане” или „Изсушаване” той извършва и операция размразяване, при което скоростта на вентилатора не може да се контролира.
4.Когато климатикът е в режим "Отопление", той извършва и операция охлаждане при претоварване, при което скоростта на вентилатора не може да се контролира.

 

 


Чува се леко пукане от климатика
Когато работим в режим „Охлаждане” или „Отопление” пластмасовите елементи могат да издават лек шум при температурните промени.

 

 


Чува се звук от течаща вода
Причинено е от охладителната течност движеща се в машината.

 


Дистанционното не функционира
1.Проверете дали дистанционното е на подходящо разстояние от машината и дали има препядствия между тях.
2.Ако се налага сменете батериите на дистанционното.

 


Недостатъчно охлаждане/отопление
1.Зададена е неподходяща температура.
2.Въздушният филтър е замърсен.
3.Блокиран е отворът за изходящ въздух на външното тяло.
4.Вентилаторът е на ниска скорост.

 

 


Излиза лека мъгла по време на работа
Въздухът в стаята се охлажда бързо от студената струя, която изглежда като мъгла.