Кредит за климатик по програма енергийна ефективност?

Кредит за климатик по програма енергийна ефективност

Програмата REECL предоставя възможност за кредитиране за охлаждащи и загряващи термопомпени системи и безвъзмездна помощ в размер на от 20% до 35%. Чрез партньорски банки REECL отпуска кредит за климатик, за който кредитополучателя има право да ползва безвъзмездна помощ.  Размерът на помоща зависи от проекта, с който се кандидатства. Ако проектът е на едно лице то безвъзмездната помощ е до 20%, а при проект на няколко собственика тази помощ може да достигне и до 35%. Програмата не спомага само кредити за климатици, а има и други възможности, които може да прочете на сайта й.

Според сайта на REECL критериите за подбор на термопомпени системи за отопление и климатизация са следните:

  • Климатикът трябва да има годишен коефицент на трансформация COП по-голям от 2.7
  • Работният режим при охлаждане да е от 21° до 43°C външна температура
  • Работният режим при отопление да е от –10° до 15°C външна температура

Как се кандидатства за кредит по програма енерго ефективност?

Взима се писмена оферта от доставчик на подходящи енергоспестяващи подобрения и се кандидатства за кредит в клон на финансираща банка по правилата и условията на Програма REECL. 

Кои банки финансират кредити за енергоефективност

Към този момент участват:

  • ПроКредит Банк
  • Райффайзен Банк
  • Банка ДСК
  • СИБАНК

Къде мога да подам молба за кредит по тази програма?

 Молби за кредит могат да се подават във всеки клон на участваща банка или в офисите или магазините на фирми-партньори на участващите банки. 

При спазване на правилата и условията на Програмата REECL, кредитополучателите могат да получат безвъзмездна помощ в размер на 20% от главницата на кредита за доставка и монтаж на енергоспестяващите мерки, които се изпълняват като индивидуален проект. Съответните суми на помощта не може да са по-големи от €2200 за доставка и монтаж на климатици. Сумарно безвъзмездната помощ за едно домакинство не може да надхвърля левовата равностойност на €9000.

Информацията е извлечена от : www.reecl.org