Касетъчен тип климатици

Касетъчните вътрешни тела за климатици са предвидени за монтаж в окачен таван, докато подово- таванните климатици притежават малко по-голяма гъвкавост и могат да се поставят на тавана. В някой случай това дори и предполага по-добро климатизиране на обема например при поставянето им над някакви машини отделящи непрекъснато топлина и след като затопления въздух в процеса на тяхната работа се издигне нагоре той бързо бива засмукван от вътрешното тяло на касетъчния климатик и бързо охлаждан.

Касетъчен климатик Osaka CH-18-QW
1050лв.
Преглед
Касетъчен климатик Osaka CH-24-QW
1550лв.
Преглед
Касетъчен климатик Osaka CH-48-QW
2430лв.
Преглед
Климатик Osaka CH-28-JR
1300лв.
Преглед