Избор на климатик

При правилно оразмерена мощност, изборът на климатик се свежда до сравнение офертите на многобройните фирми, условията за монтаж и гаранционно и извънгаранционно обслужване.  Гаранцията на различните фирми се движи в широки граници – от 2 до 4 години. На пазара преобладават азиатски климатици от Япония, Корея, Китай, като най-качествени от тях са японските климатици. Могат да се намерят и американски и немски модели, повечето от които също са произведени в Азия.

ИЗБОР НА КЛИМАТИК - ПЕТ ПРЕПОРЪКИ ОТ СПЕЦИАЛИСТИТЕ НА OSAKA

1. Качествените климатици могат да ви отопляват през зимата, дори когато температурата навън е по-ниска от минус 20oC. По този начин икономисвате ел. енергия от 2 до 4 пъти в сравнение със стандартните отоплителни уреди.

2. Изборът на по-мощен климатик е във ваш интерес, защото той ще работи по-малко време, за да достигне зададената от вас температура. Така икономисвате ел. енергия, климатикът работи по-малко време и се амортизира по-бавно. Разликата в цената се компенсира за 1 до 6 месеца.

3. Изборът на климатик трябва да е много прецизно обмислен, имайки предвид, че е дълготрайна инвестиция и по-евтиния вариант много често излиза по-скъп . Необходимо е да имате ясна представа какво купувате, къде е сервизната база, от колко години фирмата е на българския пазар, както и как се гарантира качеството и гаранцията на уреда.

4. Имайте предвид, че за битови нужди, за охлаждане са ви необходими от 40 до 50 W на м3, а за отопление от 60 до 70 W на м3, а при наличието на външни стени, първи или последен етаж, лоша топлоизолация; обширни помещения като търговски обекти, ресторанти и др. е необходимо да се изчисли от компетентно лице.

5. Също важно за Вас е какви функции, филтри и опции предлага избраният от вас климатик . Проверете показателите за шум на външното и вътрешното тяло , за да гарантирате както вашето, така и спокойствието на околните.

Заблуда при избор на климатик

Не са малко собствениците на заведения, които объркват и смесват възможностите на големите климатични системи с тези на климатизаторите. Става въпрос за вентилацията, която сплит-системите не решават, независимо от наличието в някои от тях на специални филтри, улавящи тютютевия дим . За заведенията е от голямо значение миризмите на ястия, алкохол и тютюнев дим да не влошават микроклимата и да не попиват в дрехите на гостите. Затова въпросът със системата на вентилиране трябва да намери свое отделно решение, когато климатизацията е решена със сплит-система .

Инверторните климатици спестяват енергия Когато настроената стайна температура достигне желаната стойност, инверторния климатик превключва на по-ниска мощност, за да поддържа оптитмална температура без загуба на електричество. В случай на голяма температурна разлика климатика работи на на максимална мощност, при което се достига желаната температутра за много по-малко време от-колкото ако се използва друг тип климатик.