Какво е фреона и защо е във вашия климатик?

Повечето хора разчитат на своя климатик в летните дни да oхлади и да ги накара да се почувстват по-комфортно. Във вашата кола или дом много климатици ,създадени преди 2003г., използват Фреон като oхладител, който да да изстудява топлия климатик.

Фреона е хлорофлуоровъглерод (CFC), който се свързва с нараняването на озоновия слой, така че той бързо се изчерпва. Това трябва ли да означава че трябва да си купите нов HVAC веднага? Вижте историята на Фреона и какво се случва , когато го използваме, за да можете да разберете как да определите най- добрия ход на действие за вашия климатик.

Хладилни агенти

История на Фреона

Хлорофлуоровъглеродните газове (CFC) първоначално са синтезирани през 1890г., но те били много опасни и запалими. През 1920г. екип сформиран от  General  Motors намира по-безопасна алтернатива, която е по-стабилна и нетоксична. Frigidaire част от екипа на Дженерал Моторс  получил патента за охладителната апаратура. През 1930г., Дженерал Мотърс и Дюпонт се събират и сформират Кинетик Чемикълс, където започват да произвеждат Фреони.

Дюпон патентова името Фреон.  Хлорофлуоровъглеродните газове (CFC) са били използвани за охладители и аерозолни флакони в продължение на години, но през 1974г. изследовател от Калифорнийският университет създава хипотезата, че хлорофлуоровъглеродните газове унищожават озоновия слой. Отнема много години за изследвания на Националната Академия на Науките, но в крайна сметка Съединените щати забраняват употребата на хлорофлуоровъглеродни газове в  аерозолни флакони. През 1987г. в Монреалския портокол, който е международни споразумение за околната среда, установява постепенното премахване на CFC.

Не само Фреона наранява озоновия слой, но и производството на фреон освобождава този продукт в атмосферата. Този газ, наречен HFC-23, също е вреден и допринася за глобалното затопляне. Въпреки че Фреона е силно ограничен и регулиран при използването мъ, по старите уреди все още използват и освобождават тези вредни газове.

 

Употреба на Фреона

Фреона се използва не само в климатичните системи, но също така се използва и при фризерите и всички охлаждащи системи. Наред с това има голям брой търговски и промишлени уреди, които използват Фреон в хранителната индустрия, така и в изсушителите използват R22.

Можете да определите охлаждащата течност, която се използва във вашия климатик, като разгледате написаните данни върху него. Това трябва да ви осигури много информация за устройството, включително сертификати за безопастност и електрически оценки. Тази информация е на външното тяло на вашия климатик, или можете да се свържете с производителя за да получите повече информация.

Как работи Фреона

Има система от намотки и компресори във вашия климатик.  Климатика компресира газа R22 което го прави много горещ. Когато този газ се движи през намотките, той се охлажда в течна форма, така охладеният R22 абсорбира топлината от външния въздух, след което изтласква студения въздух. Това е постоянен цикъл на горещ и студен въздух, който осигурява комфорт във вашия дом и кола.

Всеки климатик се нуждае от охладител, който за изстудява въздуха. Когато  изтече охладителят, климатика спира да духа студен въздух. Дори и по-лошо, тези течове са вредни за озоновия слой. Повечето производители на климатици след 2003г. не използват Фреон като хладилен агент, тъй като са наложени стриктни правила за използването на Фреон, което го прави по- скъпо за поддръжка.

Не всеки проблем  свързан с климатика, който духа само топъл въздух, е свързан с хладилния агент. Може да се наложи да се смени филтъра или да се инсталира нов термостат. Няма причина хладилният ви агент да се изчерпва сам. Ако Фреона или хладилния агент е малко, то значи има изтичане. Вие трябва винаги да потърсите техник, който да поправи теча, преди да добави още хладилен агент.

 

Портоколът от Монреал

Според Портоколът от Монтеал. САЩ се съгласиха да намалят потреблението на CFC за определен период от време. От 1 януари 2015г. Съединените щати са намалили употребата под 90 процента от стандартното използване на газовете. До 1 януари 2020г. употребата трябва да бъде с 99,5 процента по-ниска от основната му употреба.

В момента Фреона трябва да бъде премахнат и рециклиран от по-старите системи. Фреонът не може да се вентилира в атмосферата по време на който и да е процес включващ инсталация, поддръжка и други. През 2010г., Фреона спира да се произвежда в новото обурудване. Р22 може да бъде създаден за поправка на обурудване до 2020г. След 2020г., ако имате нужда от Фреон, трябва да го набавите от рециклирани продукти.

Фреон у дома

Както отбелязахме ако вашият уред е бил произведен след 2003г. най-вероятно използва по-безопасен хладилен агент. Ако е произведен след 2010г. определено използва различен хладилен агент.  С постепенното излизане от употреба, може да стане по-скъпо да се използва Фреон, което ще накара хората, да заменят старите климатици с по-благоприятни такива към озоновия слой продукти. Това не само ще намали разходите за ремонт, но и ще осигури по-ефективно охлаждане и отопление, което ще ви спести повече пари от домашните сметки.

Въпреки че няма да се изисква да спрете да използвате R22, продължителният период на поетапно спиране е предназначен да ви осигури достатъчно време, за да направите размяната, тъй като елементите във вашия дом остаряват. Ако притежавате уред, който е с R22 уверете се, че той е правилно поддържан, за да се сведе до минимум влиянието върху околната среда , докато сте готови да го замените.  Ако има теч задължително трябва да го поправите.

Унищожаване на фреон

Уверете се, че ще унищожите старите си уреди, които са пълни с R22 по подходящ начин. Много често, търговеца на дребно ще премахне по-старото устройство, преди да постави новото. Няколко депа за отпадци може да поискат доказателство, че хладилният агент е бил премахнат, преди да рециклират уреда. Винаги проверявайте, за да сте сигурни, че спазвате указанията за безопастност. Уверете се, че техника ще бъде обучен в премахването на Фреон, преди да му позволите да го направи. Не вършете  вие тази работа. Важно е за околната среда да се погрижите за Фреона във вашето устройство, преди да го пуснете в атмосферата.