Отопление с климатик

Постепенно отживява схващането за монтаж на климатик да се мисли главно в началото на лятото. Климатичният комфорт, който този уред създава, предполага както охлаждане, така и отопление. И докато броят на горещите дни по нашите географски ширини рядко надхвърля 30-40º С годишно, то отоплителният сезон започва обикновено от ноември и продължава понякога до април.

Принципът на работа като термопомпа, заложен в съвременните климатици, прави отоплението с тях по-икономично в сравнение с някои от традиционните способи, като парно и електричество - правилно оразмерена и качествено изпълнена климатизация може да намали с 30-40 % разходите за отопление. Ефективността на отопление с климатик е гарантирана при външни температури достигащи малко под нулата, след което разходът на електроенергия започва да се увеличава, но остава значително под този за отопление с калорифер. Затова в навечерието на всеки нов отоплителен сезон климатизацията става все по-актуална.

Правилно оразмеряване

Независимо от огромното многообразие на различни марки и модели климатици, предлагани на нашия пазар, правилното оразмеряване на необходимата мощност и място на разполагане остават водещи за ефективната климатизиция на всяко помещение. Отправни точки тук са:
• височина и размер на помещението
• остъкляване
• етаж и помещения над и под него
• видът на строителството, качество на уплътненията и изолациите
• съседни помещения и тяхното предназначение
• функция на помещението, в т.ч. брой на хората и вид на електроуредите, които се ползват вътре
• разположение на интериора
• изложение
• наличност на пасивна защита – щори, сенници, тенти
и др.

Най-грубо изчисление може да се направи на основа на 60 вата мощност за всеки кубически метър обем или 50 вата отдадена мощност на всеки кубически метър въздух. Естествено за по-ефективно отопление трябва да се избира по-висока мощност на климатика.

Важен момент е и коефициентът на преобразуване на енергията при охлаждане и отопление, който определя и енергийния клас на съответния уред. При предлаганите у нас сплит-системи този коефициент е в границите 2,4 до 4, като най-високия енергиен клас уреди с най-ефективно преобразуване на енергията са клас А, а най-ниския – клас G.

Правилното оразмеряване може да спести значителни главоболия, които могат да възникнат при некоректно подбран климатизатор. Затова добрият специалист не само ще изчисли каква мощност трябва да има съответният уред, но и ще даде съвети за най-подходящия тип климатик – касетъчен, канален, колонен, за подов,стенен или таванен монтаж, както за това дали да се избере единичен сплит или мултисплит. Той ще подскаже и за най-добрите места за монтаж на външното и вътрешното тяло на климатика.